[Short Dou] X-Man

01

Tổng hợp các Dou dễ thương từ các nhân vật trong bộ phim nổi tiếng X-Men.

Không theo chủ nghĩa ship couple only, dịch vì vui và sở thích thôi nên mong mọi người không đem đề tài couple ra tranh cãi nhé.

Xem, vui là chính.

Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng Re-up ^^

You’re beautiful in my eyes

Họa vô đơn chí

Sạc Pin

Express love

Bắn tim

Deadpool cũng biết ghen chứ bộ

Save