Pass

Với những Chương truyện hoặc Manga có chứa nội dung nhạy cảm 18+ (H) thì tui sẽ đặt pass cho an toàn nhé.

Gợi ý : Tên chủ nhà theo phiên âm tiếng Trung ~ 7 chữ viết liền không dấu, Chữ cái đầu viết hoa

20141022181418_CmVQX.thumb.700_0

Thôi coi như hông có thấy cái dòng này đi ha –> Yingxue

Đối với bộ Đam Mỹ

Yêu Lại Từ Đầu thì pass chính là tên tác giả truyện viết liền không hoa, không dấu, không khoảng cách.

Coi như không thấy nha tuyetroimuahe

HẾT. =)))