Pass

Với những Truyện hoặc Manga có chứa nội dung nhạy cảm 18+ thì tui sẽ đặt pass cho an toàn nhé.

Gợi ý : Tên chủ nhà theo phiên âm tiếng Trung ~ 7 chữ viết liền không dấu, Chữ cái đầu viết hoa

20141022181418_CmVQX.thumb.700_0

Thôi coi như hông có thấy cái dòng này đi ha –> Yingxue

Đối với Đam Mỹ

Tất cả các chương H nằm trong Đam đều set mật khẩu an toàn.

Tên tác giả viết liền không hoa, không dấu, không khoảng cách.

Coi như không thấy nha tuyetroimuahe

HẾT. =)))