[Manhua-Đam Mỹ] Ác Duyên

Tên Truyện : Ác Duyên (18+)
(Tựa gốc : Tội ác thứ bảy , Yêu đến mức phải giết chết anh. )
Tác giả : Lacus
Dịch : Yingxue
Nội dung : Yêu từ lần đầu gặp nhau, ánh mắt ấy, tôi muốn ánh mắt của huynh chỉ được phép nhìn mỗi tôi mà thôi.
Dù phải giết chết huynh.

One-Short