[Đam Mỹ] Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

281020b7d70f67d103c5fcff5179cdf4

Tác giả : Tuyết rơi mùa hè (Yingxue)

Thể lọai : Đam mỹ hiện đại, 1×1 , có tí ngược, HE

Độ dài : 160 chương + 5 Phiên ngoại

Couple : Doãn Hinh x Thiệu Đồng Khả

Văn án.

Tôi bắt lấy tay anh như một sự cầu cứu

Anh nắm lấy tay tôi như một sự cứu rỗi

Người ta thường nói khi hai con người gặp nhau thì đó là duyên, nhưng còn là duyên hay nghiệt duyên thì phải đi cùng nhau đến chặng đường cuối thì mới có kết quả.

Nhưng ai yêu trước thì người đó ắt sẽ là người đau khổ nhiều hơn.

Tôi muốn buông tay nhưng anh lại níu giữ…mối duyên này chắc hẳn là nghiệt duyên trong cuộc đời Thiệu Đồng Khả tôi đây.

*Pass dành cho những chương truyện chứa H (Cảnh nóng)

Xem tại đây Pass

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42H

Chương 43H

Chương 44H

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57H

Chương 58H

Chương 59

Chương 60H

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134H

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151H

Chương 152H

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160-Hết

PN1-Ác giả ác báo

PN2-Ghen

PN3-Món quà ngày sinh nhật

PN4-Tình cờ yêu em (phần đầu)

PN4-Tình cờ yêu em (Phần tiếp theo)

PN4-Tình cờ yêu em (Phần tiếp theo)

PN4-Tình cờ yêu em (Phần tiếp theo)

PN4 – Tình cờ yêu em (Phần cuối)

PN5 – Viên Mãn

….