[Đam Mỹ] Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

281020b7d70f67d103c5fcff5179cdf4

Tác giả : Yingxue

Thể lọai : Đam mỹ hiện đại, 1×1 , có tí ngược, HE

Độ dài : ….chương

Couple : Doãn Hinh x Thiệu Đồng Khả

Văn án.

Tôi bắt lấy tay anh như một sự cầu cứu

Anh nắm lấy tay tôi như một sự cứu rỗi

Người ta thường nói khi hai con người gặp nhau thì đó là duyên, nhưng còn là duyên hay nghiệt duyên thì phải đi cùng nhau đến chặng đường cuối thì mới có kết quả.

Nhưng ai yêu trước thì người đó ắt sẽ là người đau khổ nhiều hơn.

Tôi muốn buông tay nhưng anh lại níu giữ…mối duyên này chắc hẳn là nghiệt duyên trong cuộc đời Thiệu Đồng Khả tôi đây.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

….

Advertisements