[ĐAM MỸ] Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

20120603222256_cuzc4

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ân oán tình thù, nhất công nhất thụ, HE.

Dịch : QT

Edit : Yingxue

Văn án

Tuyết Y Hầu mang binh tiêu diệt Ma giáo, máu nhuộm Bễ Nghễ sơn .

Giáo chủ ma giáo Minh tôn đương nhiệm may mắn thoát nạn, ẩn trốn tìm mưu kế.

Mang theo danh xưng Phùng Cổ Đạo, cả gan đến phủ Tuyết Y Hầu nương nhờ.

Người truy tìm, kẻ ẩn náu. Ở bên nhau từ thù hóa thành tình.

‘Kiếp này Hầu gia không phụ ta, ta sẽ không phụ Hầu gia.’

Hồi 1 – Bối bạn hữu lý.

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4